Instalacje

  • Prefabrykacja i montaż rurociągów technologicznych spawanych i skręcanych (m.in. instalacje tryskaczowe, odwadniania, rektyfikacji, Ługu sodowego, kwasu siarkowego)
  • Wykonanie, naprawa, modernizacja i montaż zbiorników stalowych ciśnieniowych i bezciśnieniowych (m.in. cargowe zbiorniki paliw)