Zbiorniki i silosy

  • Zbiorniki bezciśnieniowe i zbiorniki niskociśnieniowe do materiałów trujących lub żrących
  • Zbiorniki bezciśnieniowe i zbiorniki niskociśnieniowe do materiałów ciekłych zapalnych
  • Zbiorniki naziemne o przekroju kołowym z dnem płaskim na ciecze o temperaturze otoczenia i wyższej